Wat is User Experience?

e term UX, oftewel User Experience, is zeker geen nieuwe term in de digitale wereld, maar als we vaak om ons heen kijken, zien we genoeg digitale platforms die hier helemaal niet over na hebben gedacht. Maar wat is nu User Experience en waarom zou je hier rekening mee houden?

De definitie van User Experience

User Experience (UX) is de ervaring die een gebruiker heeft met een digitaal platform, zoals een website, een telefoon app of een interface op bijvoorbeeld de ticketautomaat van de NS. Bij gebruik van zo’n platform krijg je een bepaald gevoel. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • Gaat dit intuïtief of loop je tegen problemen aan
  • Is het ontwerp prettig voor het oog
  • Staat alle content wel op de juiste plek
  • Doet het systeem wat ik verwacht.
  • Dit wordt ook wel UX genoemd.

User Experience Design

Om je klanten of bezoekers van een zo’n prettig mogelijke ervaring te voorzien, moet je goed nadenken over een aantal aspecten. UX is namelijk nooit één element. Als we over UX praten, hebben we het meestal over vijf verschillende elementen:

  • Visueel ontwerp (hoe ziet de website of applicatie eruit)
  • Informatie architectuur (hoe organiseer je je content)
  • Markt onderzoek (sluit je app of website wel aan bij je doelgroep)
  • Interactie ontwerp (zitten de juiste functies die je gebruikers willen in de app of site)
  • Gebruiksvriendelijkheid (hoe gebruiksvriendelijk is de app of site)

good-ux

 

 

 

 

 

 

De evolutie van User Experience

Vandaag de dag wordt er veel nadruk gelegd op User-Centered Design (UCD). UCD is een ontwerp techniek waarbij de gebruiker van het (digitale) eindproduct centraal wordt gezet tijdens de ontwerp fase. Hierdoor worden design keuze niet alleen gemaakt op basis van de functie, maar ook op basis van de wensen en behoeften van de eindgebruiker. Jaren geleden werd er nauwelijks tot geen aandacht gegeven aan User Experience. Er werd voornamelijk gedacht vanuit de wensen en behoeften van de opdrachtgever, aan welke functionaliteiten het eindproduct moest voldoen. Digitale producten werden ontwerpen met slechts één insteek: hij die betaald, bepaald. Was een opdrachtgever tevreden met een ontwerp, dan werd daarvoor gekozen om te ontwikkelen, hoe omslachtig en gebruikersonvriendelijk het ook was. Was een opdrachtgever ontevreden dan ging je als ontwerper terug naar de tekentafel en werd het ontwerp aangepast, totdat de opdrachtgever tevreden was. Er werd verder nauwelijks tot geen aandacht geschonken aan de eindgebruiker, de persoon die uiteindelijk het eindproduct zou moeten gaan gebruiken.

Maar langzaam veranderde het web. Het werd niet alleen groter en meer gebruikt, maar websites werden ook complexer en vol met functionaliteiten. Hierdoor konden veel gebruikers de juiste content niet meer vinden, waardoor websites hun effectiviteit verloren. De roep om gebruiksvriendelijke websites werd steeds luider en langzaam maar zeker werd er geluisterd naar de doelgroep. Door te luisteren naar de doelgroep ontstonden de eerste reeks websites waarbij de websites waren getest op een vooraf gedefinieerde doelgroep. Veranderingen aan de website werden daarna gemaakt indien de doelgroep items niet snapten of deze onlogisch vonden. De klant zelf had alleen maar in grote lijnen wat te vertellen. Deze aanpak wordt User-Centered Design genoemd. User-Centered Design staat vaak centraal binnen het creëren van een User Experience.

Een voorbeeld van succesvolle User Experience

em goed voorbeeld van succesvolle User Experience is bijvoorbeeld van de zoekmachine Bing. Toen Microsoft de zoekmachine Bing voor het eerst ontwerp, hebben ze getest met heleboel verschillende kleuren hyperlinks. Bij de kleur blauw (een blauwtint om precies te zijn) reageerde de testers beter dan op andere kleuren. Ze waren sneller geneigd om op de hyperlink te klikken. De gebruikers kregen een bepaald gevoel hier. Ze kregen het gevoel dat de website zekerheid uitstraalde. Dit was iets wat de gebruikers bijvoorbeeld mistte in de voorganger van Bing – Live Search -, welke een lichtere kleur blauw had. Door deze kleur te kiezen boven de andere kleuren, levert het Microsoft meer dan 80 miljoen dollar extra per jaar op.

2049