Google filtert duizenden ads om cyberattacks te voorkomen

Veel gebruikers zullen het wel herkennen. Vervelende in het oog springende banners, pop-ups en irritante reclame die proberen gevoelige informatie los te peuteren terwijl je lekker over het internet surft. Als we Google niet hadden gehad dan was het nog een stuk erger geweest dan het nu reeds is.

Google is actief bezig met het blokkeren van dergelijke ads en websites. Er komt vanuit het bedrijf ook meer en meer aandacht voor dit probleem. In 2015 heeft het bedrijf meer dan 780.000 advertenties geblokkeerd die niet voldeden aan Google’s privacy policy. Ter vergelijking in 2014 blokkeerde het bedrijf ongeveer 524.000 advertenties, bijna een derde minder dan vorig jaar. Google claimt dat het 1.000 werknemers in dienst heeft die fulltime vechten tegen potentieel kwaadaardige advertenties en websites.

Je kunt je voorstellen dat dit harde werken niet alleen gedaan wordt voor jou persoonlijke belang als gebruiker. Google baseert immers haar verdienmodel op advertenties die ze verkopen aan hun adverteerders. Wat betekent dat het vrijmaken en vrijhouden van kwaadaardige advertenties direct financieel belang is voor Google.
Google probeert om haar gebruikers, wanneer zij gebruik maken van Google’s zoekmachine, te beschermen van kwaadaardige advertenties en websites. Tegelijkertijd beschermt het adverteerders die naar schatting elk jaar zo’n €5,7 miljoen verliezen door beruchte netwerken van bots die menselijk gedrag simuleren.

Verschillende typen advertenties

Google heeft ook details naar buiten gebracht over de verschillende typen adverts die ze hebben geblokkeerd omdat die simpelweg niet aan Google’s privacy policy voldeden. Een voorbeeld hiervan is dat Google in totaal zo’n 12.500 advertenties heeft geblokkeerd die niet goedgekeurde medicijnen verkochten.

Echter het is geen toeval dat Google zich zo specifiek op dit soort type advertenties richt. In 2011 hebben ze €346 miljoen betaald om een onderzoek van het Amerikaanse Ministerie van Justitie te schikken. Ze werden er namelijk van beschuldigd advertenties te hebben verkocht aan online medicijn bedrijven in Canada. Terwijl die feitelijk in de VS waren gevestigd, iets wat in de VS illegaal is.

Naast illegale medicijnen, heeft Google vorig jaar ook slagen gemaakt in het blokkeren van advertenties en website die allerlei absurde afvalmethodieken en -producten aanboden. Naar schatting heeft het bedrijf tussen de 10.000 en 30.000 advertenties en websites van dit type geblokkeerd.

Phishing aanvallen

Het blokkeren van kwaadaardige advertenties en websites is niet het enige waar Google zich om bekommerd. Ze bekommeren zich ook over het terug dringen en voorkomen van zogenoemde Phishing aanvallen op gebruikers. In 2015 heeft het bedrijf zo’n 7.000 websites geblokkeerd die probeerden gevoelige informatie van gebruikers buit te maken. Tezamen met 17.000 valse advertenties die schade toebrengen aan computers. Naast de duizenden advertenties die Google elk jaar blokkeert heeft het bedrijf in 2015 meer dan 10.000 websites geblokkeerd die kwaadaardige software aanboden.

Om het verspreiden van kwaadaardige software tegen te gaan is Google ook bezig om in haar zoekresultaten websites met dergelijke software uit te sluiten. Daarnaast kunnen Google gebruikers ook melding maken van kwaadaardige websites en advertenties door middel van een ‘Phishing-pagina melden’ formulier.

phishing-pagina melden

Het blijft echter raadzaam om zelf maatregelen te treffen door ervoor te zorgen dat je computer goede antivirus en firewall software heeft.

Bron: http://www.pandasecurity.com/mediacenter/panda-security/google-filters-ads-to-avoid-cyberattacks/

1095