Google gaat Europese Right To Be Forgotten links wereldwijd censureren

right-to-be-forgotten

Google heeft plannen om zogenoemde RTBF (Right to be forgotten) links te censureren op websites wereldwijd, voor mensen die zoeken vanuit het specifieke Europese land waarvoor het verzoek is ingediend. Dit zorgt ervoor dat het een stuk lastiger wordt om vanuit Europa te switchen naar niet-Europese versies van Google en nog steeds dergelijke links te vinden.

Hoe is de situatie op dit moment?

Europeanen kunnen een verzoek bij zoekmachines, zoals Google, indienen om links te verwijderen die de privacy schenden of die schadelijk zijn. Of niet meer relevant voor de desbetreffende persoon. Gebruikers die zo’n verzoek indienen moeten zowel de links die verwijderd moeten worden alsmede de specifieke zoektermen waarop die links voorkomen opgeven.

Als een verzoek wordt geaccepteerd zal Google:

  • de links verwijderen voor de opgegeven zoekterm. Voor andere zoektermen zullen de links weer voorkomen in de zoekresultaten.
  • alleen voor Europese websites de links verwijderen.
  • doorgaan met het tonen van de links in alle niet-Europese versies van Google

Om bovenstaande beter te begrijpen, beschrijven we hieronder een voorbeeld:

Laten we zeggen iemand genaamd ‘Caroline Coetshuijs’, woonachtig in Nederland en in 1995 veroordeeld voor rijden onder invloed. Wanneer men zoekt op haar naam komt een artikel over haar veroordeling in de zoekresultaten. Ze schaamt zich hierover en vindt dat dit niet langer relevant is, gezien het aantal jaren dat reeds is verstreken.

Ze dient een RTBF verzoek in en vraagt om het verwijderen van de link naar het artikel. Indien haar verzoek wordt geaccordeerd zal de link niet meer voorkomen in de zoekresulaten wanneer op haar naam wordt gezocht. Echter het artikel wordt nog wel gelinkt in zoekvragen die geen deel uitmaakten van het RTBF verzoek, zoals ‘Rijden onder invloed Amsterdam in 1995’.

De regels hierboven betekenen dat de link naar het artikel alleen wordt verwijderd in de zoekresultaten. Dit geldt voor de Europese versie van Google, zoals Google Nederland, Google Duitsland, enz….

Indien een gebruiker een niet-Europese versie van Google gebruikt, zoals Google.com of Google Canada, ook al is de gebruiker fysiek in Europa dan zal de link wel zichtbaar zijn in de zoekresultaten.

De verandering: Verwijdering van alle wereldwijde versies van Google, alleen voor degene in het land waarin het verzoek is ingediend

Met de verandering, waarvan men vermoed dat deze in de nabije toekomst zal plaatsvinden, zullen Right To Be Forgotten links worden verwijderd uit de zoekresultaten van alle Google versies voor iedereen die zich fysiek in een land bevindt waarvoor het RTBF verzoek is ingediend.

Met andere woorden, Google zal de volgende nieuwe regels gaan hanteren, het verwijderen van:

  • links voor de specifieke zoektermen, zoals reeds gebeurd;
  • Europese sites, zoals reeds gebeurd;
  • links van niet-Europese Google versies, voor diegenen in het specifieke land waarin het RTBF verzoek is ingediend.

We nemen het voorbeeld van hierboven om de nieuwe regels uit te leggen:

Zoals eerder genoemd, iemand in Europa die zoekt op onze voorbeeldnaam op een Europese versie van Google zal geen links vinden over haar veroordeling.

Iemand in Europa die gebruik maakt van een niet-Europese versie van Google, zoals Google.com of Google Canada zal de link wel vinden. BEHALVE als diegene zich op dat moment in het land bevindt waarin in eerste instantie het RTBF verzoek is ingediend.

In dit geval, de persoon is gevestigd in Nederland. Dat is het land waar het RTBF verzoek is ingediend. Met de verandering zal iemand die vanuit Nederland op onze voorbeeldnaam zoekt, ongeacht de versie van Google, geen zoekresultaten meer vinden naar het artikel van haar veroordeling.

Waarom deze verandering?

Tot vandaag heeft Google ongeveer 43% van de ingediende links verwijderd, ofwel een totaal van 1.4 miljoen URLS.

url-removal-requests-totals

Bovenstaande verwijderde links zijn slechts in Europese verzoeken in Europese versies van Google doorgevoerd. De ‘verwijderde’ Europese links blijven zichtbaar in niet-Europese versies van Google. Dit is iets wat de Franse ‘Commission Nationale de l’informatique et des Libertés (CNIL) gesloten wilt zien worden.

Vorig jaar, heeft CNIL gedreigd Google een boete te geven van €150.000 voor het niet uitrollen van de regel op wereldwijde schaal. Het betoogd dat het niet nakomen van de regel op wereldwijde schaal de intentie van het Right To Be Forgotten ondermijnd. Google is in beroep gegaan tegen het CNIL.

Op 10 februari 2016 heeft Reuters gemeld dat een wereldwijde verandering eraan zit te komen. Search Engine Land heeft de accuratie van dit bericht bevestigd.

Het is ook de verwachting dat Google wacht totdat het CNIL dit plan heeft geaccordeerd. Reuters’ bericht meldt dat het CNIL statements maakt dat dit wordt overwogen als een oplossing. Het kan zijn dat het CNIL hiermee akkoord gaat, het kan ook zijn het CNIL eist dat het censuur van kracht wordt voor alle Europeanen, binnen elk Europees land, en dus niet alleen voor diegenen in het land waarin het RTBF verzoek is ingediend. Er bestaat ook een mogelijkheid dat het CNIL druk uit blijft oefenen op Google om links te verwijderen in alle versies van Google wereldwijd, voor iedereen, zoals hier in eerste instantie voor is gevraagd.

 

Bron: http://searchengineland.com/google-to-remove-all-right-to-be-forgotten-links-from-european-index-242235

 

2132