Interaction Design technieken: Brainstormsessie

Een brainstormsessie is een creatieve techniek waarbij in korte tijd, veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of vraagstuk worden gegenereerd.

Kenmerkend bij een brainstormsessie is dat het waardeoordeel over de geopperde ideeën pas wordt gegeven op het moment dat alle ideeën opgesomd zijn. In dit artikel laten we je zien welke kenmerken een brainstormsessie heeft, met wie de sessie wordt gedaan en welke fasen er doorlopen worden

Voor een brainstormsessie dienen de volgende basisregels in acht te worden genomen:

 1. Geen kritiek

  Er dient geen kritiek te worden gegeven op de gegenereerde ideeën. Later in de sessie, als alle ideeën opgesomd zijn, is er ruimte voor kritiek.

 2. Aandacht op kwantiteit

  Bij een brainstormsessie worden zoveel mogelijk ideeën opgesomd, zodat er altijd wel een bruikbaar idee tussen zit.

 3. Wilde ideeën zijn welkom

  Wilde ideeën zijn welkom om het creatieve niveau te verhogen. Out-of-the-box denken is hierbij gewenst.

 4. 1+1=3

  Het combineren van bestaande goede ideeën kan leiden tot nog betere ideeën.

In de webdesign wereld worden brainstormsessies regelmatig gebruikt als creatieve techniek om samen met de opdrachtgever een project op hoog niveau vorm te geven. Een brainstormsessie is een proces wat bestaat uit de een aantal fasen.

 1. De voorbereiding

  Er wordt een meeting gepland met de Interaction Designer, de Front-End Developer en de opdrachtgever(s). Voorafgaand aan de brainstormsessie worden de deelnemers door de groepsleider ingewijd in het project en het procesverloop. De groepsleider bereid het benodigde procesmateriaal voor.

 2. Idee genereren

  Onder leiding van de groepsleider worden er ideeën verzameld omtrent het onderwerp. In de meeste gevallen houdt dit in het project onderwerp van de opdrachtgever. Met behulp van een whiteboard of flipover worden de ideeën direct opgeschreven. De groepsleider zorgt ervoor dat iedereen voldoende aan bod komt en dat er tussentijds geen kritiek wordt gegeven op de gegenereerde ideeën. Afhankelijk van de grote van het project kan deze fase een tot enkele uren duren. Deze fase kan, indien gewenst, opgedeeld worden in een divergeerfase en een convergeerfase.

 3. Evalueren

  Als de ideeën fase voorbij is worden deze systematisch geëvalueerd. Deze evaluatie geschied meestal met dezelfde groep mensen als tijdens de ideeën fase. In de evaluatiefase worden de beste ideeën gekozen en geprioriteerd.

Na de brainstormsessie wordt er rapport opgemaakt, welke naar de opdrachtgever wordt verstuurd. Indien hij of zij akkoord gaat zal er naargelang de behoefte een scope sessie (hyperlink) gehouden worden om het project af te bakenen.

3267

6 comments on “Interaction Design technieken: Brainstormsessie

If you want to use the photo it would also be good to check with the artist beforehand in case it is subject to copyright. Best wishes. Aaren Reggis Sela

If you want to use the photo it would also be good to check with the artist beforehand in case it is subject to copyright. Best wishes. Aaren Reggis Sela

Sergio, it is so nice of you to comment. I have been inspired by the way you look after your son. It makes me smile to call you my friend. Ginger Skelly Drusus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.